Category archives: Actueel

 • Dierbare vrinden van onze kerk.

  God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?

  Welkom bij Liturgie  bij ons.
  Heilige Missen

  24.12      07u30  en 18u
  25.12      08u
  26.12      08u
  01.01     08 u en 18u
  06.01      07u30

   

 •  

  Beste vrienden,

  Onze fraterniteit ‘Sint-Laurentius van Brindisi’ van de Minderbroeders Kapucijnen in Antwerpen maakt deel uit van een Europees internationaal project van onze Orde.
  Met dit project wil onze Orde een nieuwe begeestering geven aan het charisma van de kapucijnen met een specifieke aandacht voor ons gemeenschaps- en gebedsleven, in eenvoud en armoede, waar de arme, uitgestoten en gekwetste mens gedragen wordt in al zijn broosheid.

  Onze gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zeven broeders en vijf nationaliteiten. De wijze van samenleven als Minderbroeders Kapucijnen kan op zich een sterk getuigenis zijn als wij iedere medebroeder met zijn culturele eigenheid, zien als mens die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Tijdens onze wekelijkse internationale eucharistieviering willen wij als fraterniteit een teken van hoop stellen waar ieder mens zich thuis mag voelen met groot respect en gedragen wordt door de christelijke fundamentele boodschap van liefde voor elkaar.
  Onze eerste wekelijkse internationale eucharistieviering is nu aanstaande zaterdag 19 juni 2021 om 18u in onze kerk aan de Ossenmarkt 14 – 2000 Antwerpen.

  Na de viering is een kleine receptie voorzien voor verdere uitwisseling en kennismaking.
  U bent van harte welkom!

  br. Luc Vansina, Gardiaan                                         br. Marcin Derdziuk, Rector kerk

  Indien u mee wil concelebreren, kan dit. Wij verwachten u dan om 17u30 en vragen om uw albe en groene stola mee te brengen.  

 • Witte Donderdag
  19 uur – Eucharistieviering

  Goede Vrijdag
  15 uur – Goede Vrijdagviering

  Stille Zaterdag
  18 uur – Paaswake 

  Pasen
  8 uur – Eucharistieviering

  Paasmaandag
  8 uur – Eucharistieviering

  Mensen die deze vieringen wensen bij te wonen moeten zich op voorh and aanmelden of inschrijven.

  Via telefoon, SMS: 0474 62 40 31 (br. Marcin) of  0496 74 17 16 (br. Luc)

   

  H. Mis  wordt live uitgezonden via Youtube, of  Facebook kan bekeken worden:

   Klik erop A.U.B  Youtube en Facebook

   

 • De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

  Elke vrijdag om 19.00 uur welkom voor de  H. Mis. Die moet u reserveren omwille beperking tot 15 mensen in de kerk.

  • Via telefoon, SMS: 0474 62 40 31 (br. Marcin) of  0496 74 17 16 (br. Luc)

 • Lieve Mensen,

  Via deze brief willen we u danken voor uw voorliefde die u heeft voor onze Sint Franciscuskerk, Ossenmarkt 14 – 2000 Antwerpen.
  De financiële situatie voor onze kerk is niet zo goed en daarom durven wij aan u vragen ons te steunen. U kan een bijdrage storten voor het onderhoud van de kerk en de
  nodige investeringen die al veel gekost hebben.
  U kan uw bijdragen storten op onze bankrekening

  BE31 4111 0005 1155
  Kapucijnen in Antwerpen FV
  Ossenmarkt 14
  2000 Antwerpen

  Wij danken u bij voorbaat.
  God Zegene en Beware u.

 • God is mens geworden

  Beste vrienden  van onze kapucijnenkerk. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken. Jullie geloof, liefde, hoop en inzet met helpende handen waren voor mij een bron van inspiratie.

  Via deze brief ik wil jullie verzekeren over mijn gebeden voor jullie en ik wil ook een gebed voor mij vragen. Elke dag denk ik aan jullie, aan jullie families, dromen en moeilijkheden.

  Er is veel te vertellen. De laatste tijd was voor ons allemaal bijzonder moeilijk, de tijd van weggaan of afscheid nemen. Er zijn zo veel mensen die iemand dierbaar hebben verloren. Ik zelf moest ook afscheid nemen van mensen die ik graag zag. Sterven is weggaan. In deze tijd van weggaan denken we aan het verhaal van Degene die komt, zijn naam is Emmanuel, God met zijn volk. Hij is in de stilte van de nacht gekomen, Hij wou niemand wakker maken, niemand verschrikken. Hij kwam zo onverwacht tussen gewone mensen. Hij kwam om ons de ster van hoop laten zien. Hij kwam om ons te zeggen dat we niet alleen zijn, dat God bij ons is.

  Kerstmis is het feest bij uitstek. Het Woord is Mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij zijn degenen die dit Licht verder mogen brengen. Beste vrienden, ondanks alles gaan we proberen om samen de mensen van hoop zijn. Voor mij persoonlijk zijn de woorden van Paus Franciscus van de laatste zondag treffend, hij spoort ons aan om niet te klagen en om de oude en christelijke betekenis van de feestdagen te herontdekken. “In deze moeilijke tijd, in plaats van te klagen over wat de pandemie ons belet te doen, laten we iets doen voor degenen die minder hebben: niet het zoveelste geschenk voor onszelf en onze vrienden, maar voor een behoeftige aan wie niemand denkt”, zei hij bij de recitatie van het Angelus.

   

  Beste Vrienden van onze kerk, ik wens jullie zalig Kerstmis en gezond Nieuwjaar.

   

  Br. Marcin Derdziuk OFM Cap

  Rector van de kerk