Het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria

 
 
 
Op 15 Augustus vieren we  het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria
H. Missen  in onze kerk:
14 Augustus  om 18.00
15 Augustus  om 08.00
Van harte welkom