Eucharistische Aanbidding

 
 
 

Van harte welkom,
De Eucharistische Aanbidding in onze kerk

elke dag  van 7u  tot 19u 

De zalige paus Johannes Paulus II schreef, “Het is mooi om bij Hem te zijn, om dicht aan zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling (cf. Joh 13,25), en om de oneindige liefde te voelen van zijn hart. Als het christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, met name in de ‘vaardigheid van het bidden’, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus die aanwezig is in het Allerheiligst Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare broeders en zusters, heb ik dit ervaren, en heb ik hieruit kracht, troost en steun gevonden!” (Encycliek Ecclesia de Eucharistia, n. 25). Laten wij het goede voorbeeld van deze paus ter harte nemen en onze liefde voor Jezus in de Heilige Eucharistie tonen.