Author archives: Marcin Derdziuk

 •  

  Beste vrienden,

  Onze fraterniteit ‘Sint-Laurentius van Brindisi’ van de Minderbroeders Kapucijnen in Antwerpen maakt deel uit van een Europees internationaal project van onze Orde.
  Met dit project wil onze Orde een nieuwe begeestering geven aan het charisma van de kapucijnen met een specifieke aandacht voor ons gemeenschaps- en gebedsleven, in eenvoud en armoede, waar de arme, uitgestoten en gekwetste mens gedragen wordt in al zijn broosheid.

  Onze gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zeven broeders en vijf nationaliteiten. De wijze van samenleven als Minderbroeders Kapucijnen kan op zich een sterk getuigenis zijn als wij iedere medebroeder met zijn culturele eigenheid, zien als mens die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Tijdens onze wekelijkse internationale eucharistieviering willen wij als fraterniteit een teken van hoop stellen waar ieder mens zich thuis mag voelen met groot respect en gedragen wordt door de christelijke fundamentele boodschap van liefde voor elkaar.
  Onze eerste wekelijkse internationale eucharistieviering is nu aanstaande zaterdag 19 juni 2021 om 18u in onze kerk aan de Ossenmarkt 14 – 2000 Antwerpen.

  Na de viering is een kleine receptie voorzien voor verdere uitwisseling en kennismaking.
  U bent van harte welkom!

  br. Luc Vansina, Gardiaan                                         br. Marcin Derdziuk, Rector kerk

  Indien u mee wil concelebreren, kan dit. Wij verwachten u dan om 17u30 en vragen om uw albe en groene stola mee te brengen.  

 • De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

  Elke vrijdag om 19.00 uur welkom voor de  H. Mis. Die moet u reserveren omwille beperking tot 15 mensen in de kerk.

  • Via telefoon, SMS: 0474 62 40 31 (br. Marcin) of  0496 74 17 16 (br. Luc)

 • God is mens geworden

  Beste vrienden  van onze kapucijnenkerk. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken. Jullie geloof, liefde, hoop en inzet met helpende handen waren voor mij een bron van inspiratie.

  Via deze brief ik wil jullie verzekeren over mijn gebeden voor jullie en ik wil ook een gebed voor mij vragen. Elke dag denk ik aan jullie, aan jullie families, dromen en moeilijkheden.

  Er is veel te vertellen. De laatste tijd was voor ons allemaal bijzonder moeilijk, de tijd van weggaan of afscheid nemen. Er zijn zo veel mensen die iemand dierbaar hebben verloren. Ik zelf moest ook afscheid nemen van mensen die ik graag zag. Sterven is weggaan. In deze tijd van weggaan denken we aan het verhaal van Degene die komt, zijn naam is Emmanuel, God met zijn volk. Hij is in de stilte van de nacht gekomen, Hij wou niemand wakker maken, niemand verschrikken. Hij kwam zo onverwacht tussen gewone mensen. Hij kwam om ons de ster van hoop laten zien. Hij kwam om ons te zeggen dat we niet alleen zijn, dat God bij ons is.

  Kerstmis is het feest bij uitstek. Het Woord is Mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij zijn degenen die dit Licht verder mogen brengen. Beste vrienden, ondanks alles gaan we proberen om samen de mensen van hoop zijn. Voor mij persoonlijk zijn de woorden van Paus Franciscus van de laatste zondag treffend, hij spoort ons aan om niet te klagen en om de oude en christelijke betekenis van de feestdagen te herontdekken. “In deze moeilijke tijd, in plaats van te klagen over wat de pandemie ons belet te doen, laten we iets doen voor degenen die minder hebben: niet het zoveelste geschenk voor onszelf en onze vrienden, maar voor een behoeftige aan wie niemand denkt”, zei hij bij de recitatie van het Angelus.

   

  Beste Vrienden van onze kerk, ik wens jullie zalig Kerstmis en gezond Nieuwjaar.

   

  Br. Marcin Derdziuk OFM Cap

  Rector van de kerk

 • Vanaf 17 december beginnen wij een noveen ter voorbereiding van het Kerstfeest en het nieuwejaar. Voor deze dagen nodigen wij u uit om te bidden bij u thuis
  of in de onze kerk waar je een plaats zal vinden voor individueel gebed of biechtgelegenheid.

  In de kerk kan je een speciale noveenkaars laten branden of mee naar huis nemen om thuis uw gebed verder te zetten. Deze kaarsen zijn gezegend, ze sporen ons aan om te bidden op voorspraak van Heilige Familie. 

  (Maximum 15 personen)

  Prijs van de kaars- 6 Euro

  Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

  De Broeders Kapucijnen, Bracia Kapucyni

 • Dierbare vrinden van onze kerk.

  God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?

  Welkom bij Liturgie  bij ons.

  24.12 07:30 H. Mis
  18:00 H. Mis
  25.12 08:00
  26.12 18:00
  27.12 08.12

   

  De beperking tot 15 aanwezigen zal worden gehandhaafd bij de inkom. We hopen op begrip als je geen toegang zou krijgen tot de kerk en willen zoveel mogelijk gelovigen gelegenheid geven aan de H. Mis deel te nemen op een ander ogenblik.

  Reserveren voor Kapucijnenkerk

  • Via telefoon, SMS: 0474 62 40 31 (br. Marcin) of  0496 74 17 16 (br. Luc)

  H. Mis  wordt live uitgezonden via Youtube, of  Facebook kan bekeken worden:

   Klik erop A.U.B  Youtube en Facebook

 • Vanaf 17 december beginnen wij een noveen ter voorbereiding van het Kerstfeest en het nieuwejaar. Voor deze dagen nodigen wij u uit om te bidden bij u thuis
  of in de onze kerk waar je een plaats zal vinden voor individueel gebed of biechtgelegenheid.

  In de kerk kan je een speciale noveenkaars laten branden of mee naar huis nemen om thuis uw gebed verder te zetten. Deze kaarsen zijn gezegend, ze sporen ons aan om te bidden op voorspraak van Heilige Familie. 

  (Maximum 15 personen)

  Prijs van de kaars- 6 Euro

  Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

  De Broeders Kapucijnen, Bracia Kapucyni

 • Welkom Beste, op vrijdag om 19.00 uur in de plaats van de Adoratie is  de H. Mis.

  De beperking tot 15 aanwezigen zal worden gehandhaafd bij de inkom. We hopen op begrip als je geen toegang zou krijgen tot de kerk en willen zoveel mogelijk gelovigen gelegenheid geven aan de H. Mis deel te nemen op een ander ogenblik.

  Reserveren: voor onze  Kapucijnenkerk

  • Via telefoon: 0474 62 40 31 (br. Marcin)

Meer materiaal