Author archives: Marcin Derdziuk

 • Biechtgelegenheid

  8.30u.-12.30u. 16.00u.-17.50u.
  Maandag br. Benoît br. Benoît
  Dinsdag br. Marcin br. Benoît
  Woensdag br. Marcin Br. Benoît
  Donderdag br. Benoît
  Vrijdag br. Marcin br. Benoît
  Zaterdag       br. Marcin br. Benoît
  Zondag en feestdagen Voor  de Missen in het Pools

   

  Ook Dinsdag tussen 20u tot 22u

  Woensdag 19u tot 22u

 • Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

  De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

  Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014.

  De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

  Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

   

  In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

   

  De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

   

  http://www.adventtijd.nl/

 • Dierbare vrinden van onze kerk.

  God stuurt zijn Zoon naar de aarde, Hij wordt God onder ons. Wat een groot mysterie… God die mens wordt. Hoe is dat mogelijk ? Waaraan hebben wij dat te danken ?Welkom bij Liturgie  bij ons.
  Heilige Missen

  24.12  Eucharistie NL
  18:00 Eucharistie PL
  22:00
  25.12 Eucharistie  NL
  08:00Eucharistie Urudu
  14:00Eucharistie PL
  09:00; 12:30; 17:00
  26.12 Eucharistie NL
  08:00 Eucharistie PL
   09:00; 12:30; 17:00

  30.12

   

   

   

  31.12

   

   

  Eucharistie NL
  8.00

   

   

  Eucharistie NL
  8.00

  Eucharistie PL
   9:00; 12.30; 17:00 i 24.00

  01.01

   

  Eucharistie NL
  08:00 Eucharistie PL
  12:30; 17:00

   

   

   

 • Hoogfeest van Allerheiligen 

  Dinsdag 31 oktober om 18u
  Eucharistieviering (NL)
  Dinsdag nog om 7u30 en 15u Eucharistieviering

  Woensdag 1 november om 8u
  Eucharistieviering (NL)
  9u, 12u30 en 17u (PL)
  14u Urdu

   

  Allerzielen
  Donderdag  2 november om 7u30

  Eucharistieviering (NL)
  Donderdag  2 november om 19u (PL)

 • De Minderbroeders Kapucijnen nodigen u graag uit voor de TRANSITUSVIERING

  van St. Franciscus op:

   Dinsdag 3 oktober 2023 om 19u

  in onze kerk – Ossenmarkt 14 – 2000 Antwerpen

   

  Dit is de viering waarin we het sterven van St. Franciscus gedenken, waardoor hij de poort naar    
  het eeuwig leven helemaal openzette.

   

  Monseigneur Jean-Bertin Nadonye – ofm Cap, uit het bisdom Lolo RDC, zal als kapucijn meevieren met onze gemeenschap.

   

  Na de viering is er een eenvoudige receptie.

  Graag een seintje geven als u komt.

   

  Broeders Kapucijnen – Ossenmarkt: Mgr. Jean-Bertin Nadoye,  br. Luc Vansina, br. Marcin Derdziuk, br. Teuns Stan, br. Benoît Webana Gbongolo, , br. Adeel Mazhar, br. Francis Faisal, br. Pio Paras.

  uitnodiging transitus 2023

   

 • Van harte welkom,
  De Eucharistische Aanbidding in onze kerk

  elke dag  van 7u  tot 19u 

  De zalige paus Johannes Paulus II schreef, “Het is mooi om bij Hem te zijn, om dicht aan zijn borst te liggen als zijn geliefde leerling (cf. Joh 13,25), en om de oneindige liefde te voelen van zijn hart. Als het christendom zich in onze tijd moet onderscheiden, met name in de ‘vaardigheid van het bidden’, hoe zou men dan geen nieuwe behoefte kunnen voelen om lang te blijven in geestelijk gesprek, in stille aanbidding, in een houding van liefde, vóór Christus die aanwezig is in het Allerheiligst Sacrament? Hoe dikwijls, dierbare broeders en zusters, heb ik dit ervaren, en heb ik hieruit kracht, troost en steun gevonden!” (Encycliek Ecclesia de Eucharistia, n. 25). Laten wij het goede voorbeeld van deze paus ter harte nemen en onze liefde voor Jezus in de Heilige Eucharistie tonen.

 •  

  Op dinsdag vieren we de aflaat van de Portiuncula, ter herdenking van het feest van Onze Lieve Vrouw Koningin der Engelen. De H. Missen van 7.30Nl en van 15.00Nl om 19.00Pl. Op deze dag kan een volledige aflaat worden verkregen onder de gebruikelijke voorwaarden, te weten: biecht, H. Communie, bidden van het Onze Vader en Geloven in God.

Meer materiaal