Author archives: Marcin Derdziuk

 • Beste onze vrienden.

  In onze  kerk zullen daarom de eucharistievieringen niet doorgaan. Ook de aanbidding op vrijdag  gaat niet door. De biecht is ook niet mogelijk. ( in de doodsgevaar wel)

  kerk is wel open, voor persoonlijk gebed, vanaf 7.00 tot 18.30 elke dag

   

  De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

   

  Aan alle gelovigen en medewerkers van het bisdom Antwerpen

  Goede vrienden,

  De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus helpen voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen vanaf het komende weekeinde (14-15 maart). Deze schorsing geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers.

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in beperkte kring. Dit wil zeggen dat enkel de dichte familie aan de liturgie deelneemt. Voor alle vieringen geldt: uitstellen wat kan. Zeker doopsels kan men uitstellen.

  Waar mogelijk en toegelaten door de burgerlijke overheid, blijven kerken en kapellen open voor persoonlijk gebed en bezinning, ook gedurende de week.

  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten (zoals vergaderingen, voordrachten, leesgroepen of catechese) wordt maximale voorzichtigheid gevraagd, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid.

  Wat met Palmzondag, de Goede Week en Pasen? We wachten de verdere ontwikkeling van het corona-virus en van de overheidsmaatregelen af. Binnen twee weken volgt een nieuwe mededeling over de Goede Week en de Paastijd. Hetzelfde geldt voor de vieringen van de eerste communie en het vormsel. In afwachting van deze mededeling blijven alle diensten op de agenda staan.

  Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18) of het vicariaat Antwerpen (tel. 0465/03.16.52).

  Ondertussen gaat de veertigdagentijd verder. We roepen de gelovigen op deze periode te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en aandacht voor de medemens. Onderweg naar Pasen kunnen gezinnen of individuele gelovigen zich laten inspireren door de Schriftlezingen of door bezinningsteksten voor de vasten. Via Kerknet, Kerk en Leven, Tertio, de vieringen op radio en tv kan men met de kerkgemeenschap verbonden blijven.

  Vanaf volgende zondag 15 maart zal de bisschop op zondag om 10.00 uur een eucharistie voorgaan in de (lege) kathedraal van Antwerpen. Via internet kan u erbij zijn. Hoe maak je verbinding met deze livestream? Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be; click daar op ‘Vieren met de bisschop’.

  Oprechte dank aan al wie alles op alles zetten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en aan al wie besmette personen met de grootste zorg omringen. We leven ook mee met al wie door deze situatie moeilijkheden ondervinden op het werk, in hun gezin of in hun sociaal leven. We hopen en bidden dat deze uitzonderlijke maatregelen niet lang moeten duren.

  Met beste groeten,

  +Johan Bonny
  Bisschop van Antwerpen

 • Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

  De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

  Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.

  Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

  Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 30 november 2014.

  De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent.

  Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.

   

  In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

   

  De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

   

  http://www.adventtijd.nl/

Meer materiaal