Author archives: Marcin Derdziuk

 • De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

  Elke vrijdag om 19.00 uur welkom voor de  H. Mis. Die moet u reserveren omwille beperking tot 15 mensen in de kerk.

  • Via telefoon, SMS: 0474 62 40 31 (br. Marcin) of  0496 74 17 16 (br. Luc)

 • God is mens geworden

  Beste vrienden  van onze kapucijnenkerk. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken. Jullie geloof, liefde, hoop en inzet met helpende handen waren voor mij een bron van inspiratie.

  Via deze brief ik wil jullie verzekeren over mijn gebeden voor jullie en ik wil ook een gebed voor mij vragen. Elke dag denk ik aan jullie, aan jullie families, dromen en moeilijkheden.

  Er is veel te vertellen. De laatste tijd was voor ons allemaal bijzonder moeilijk, de tijd van weggaan of afscheid nemen. Er zijn zo veel mensen die iemand dierbaar hebben verloren. Ik zelf moest ook afscheid nemen van mensen die ik graag zag. Sterven is weggaan. In deze tijd van weggaan denken we aan het verhaal van Degene die komt, zijn naam is Emmanuel, God met zijn volk. Hij is in de stilte van de nacht gekomen, Hij wou niemand wakker maken, niemand verschrikken. Hij kwam zo onverwacht tussen gewone mensen. Hij kwam om ons de ster van hoop laten zien. Hij kwam om ons te zeggen dat we niet alleen zijn, dat God bij ons is.

  Kerstmis is het feest bij uitstek. Het Woord is Mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij zijn degenen die dit Licht verder mogen brengen. Beste vrienden, ondanks alles gaan we proberen om samen de mensen van hoop zijn. Voor mij persoonlijk zijn de woorden van Paus Franciscus van de laatste zondag treffend, hij spoort ons aan om niet te klagen en om de oude en christelijke betekenis van de feestdagen te herontdekken. “In deze moeilijke tijd, in plaats van te klagen over wat de pandemie ons belet te doen, laten we iets doen voor degenen die minder hebben: niet het zoveelste geschenk voor onszelf en onze vrienden, maar voor een behoeftige aan wie niemand denkt”, zei hij bij de recitatie van het Angelus.

   

  Beste Vrienden van onze kerk, ik wens jullie zalig Kerstmis en gezond Nieuwjaar.

   

  Br. Marcin Derdziuk OFM Cap

  Rector van de kerk

 • Vanaf 17 december beginnen wij een noveen ter voorbereiding van het Kerstfeest en het nieuwejaar. Voor deze dagen nodigen wij u uit om te bidden bij u thuis
  of in de onze kerk waar je een plaats zal vinden voor individueel gebed of biechtgelegenheid.

  In de kerk kan je een speciale noveenkaars laten branden of mee naar huis nemen om thuis uw gebed verder te zetten. Deze kaarsen zijn gezegend, ze sporen ons aan om te bidden op voorspraak van Heilige Familie. 

  (Maximum 15 personen)

  Prijs van de kaars- 6 Euro

  Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

  De Broeders Kapucijnen, Bracia Kapucyni

 • Vanaf 17 december beginnen wij een noveen ter voorbereiding van het Kerstfeest en het nieuwejaar. Voor deze dagen nodigen wij u uit om te bidden bij u thuis
  of in de onze kerk waar je een plaats zal vinden voor individueel gebed of biechtgelegenheid.

  In de kerk kan je een speciale noveenkaars laten branden of mee naar huis nemen om thuis uw gebed verder te zetten. Deze kaarsen zijn gezegend, ze sporen ons aan om te bidden op voorspraak van Heilige Familie. 

  (Maximum 15 personen)

  Prijs van de kaars- 6 Euro

  Zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

  De Broeders Kapucijnen, Bracia Kapucyni

 • Welkom Beste, op vrijdag om 19.00 uur in de plaats van de Adoratie is  de H. Mis.

  De beperking tot 15 aanwezigen zal worden gehandhaafd bij de inkom. We hopen op begrip als je geen toegang zou krijgen tot de kerk en willen zoveel mogelijk gelovigen gelegenheid geven aan de H. Mis deel te nemen op een ander ogenblik.

  Reserveren: voor onze  Kapucijnenkerk

  • Via telefoon: 0474 62 40 31 (br. Marcin)

 • Tijdens de weekdagen

  7.30 Eucharistieviering

  Surplus op dinsdag
  (Toegewijd aan de H. Antonius van Padua)

  15.00 Eucharistieviering met daarna aanbidding en zegening met de relikwie van de H. Antonius

  Surplus op vrijdag

  19.00 Aanbidding

  In het weekend

  Op zaterdag

  18.00 Eucharistieviering
  Op zondag

  8.00 Eucharistieviering

   

   

   

   

 •  

  Beste Mensen

  We melden u bij deze het overlijden van onze medebroeder Kamiel Teuns. (afkomstig van Meersel-Dreef) Komende vrijdag om 09.00 uur  in onze kerk op Ossenmarkt 14,  2000 Antwerpen zal gebedsdienst zijn  en om 11.00 uur zal  uitvaart plaatsvinden in onze Dreefse kapucijnenkerk. Omwille van Corona in beperkte kring, maar online te volgen via kanaal , kapucijnen. be  (gebedsdienst uit Antwerpen) en https://www.facebook.com/KapucijnenKlooster/ begrafenis in Meersel, dat overgenomen wordt door dat van de ceremoniedienst (zie overlijdensbericht) Hij zal ook ter aarde besteld worden op ons kerkhof  in
  Meersel-Dreef bij de andere overleden medebroeders . Dat broeder Kamiel mag rusten in Gods vrede.

  Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken.
  (2 Tim. 1,12)
  Wij zijn de Heer dankbaar dat onze geliefde medebroeder en broer
  Kamiel TEUNS
  minderbroeder kapucijn
  bij ons mocht wonen en al de liefde van zijn grote hart schenken.
  Hij ontving het leven uit Gods hand te Meerle op 29 maart 1939
  als jongste zoon van Adriaan Frans Teuns en Wilhelmina Nuijten.
  Hij trad in bij de Vlaamse Kapucijnen op 10 september 1959
  en verbond zich op 12 september 1960, bijna 60 jaar geleden,
  door geloften tot een evangelisch franciscaans leven.
  Hij werd priester gewijd op 9 juli 1966.

  Hij overleed in het W.Z.C. Sint-Camillus te Antwerpen op 24 mei 2020
  na een lange moedig gedragen ziekte, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

  We willen niet treuren dat we hem verloren hebben
  maar dankbaar zijn omdat we hem mochten hebben,
  ja omdat we hem nu nog bezitten,
  want wie terugkeert naar de Heer
  blijft in de gemeenschap van de huisgenoten Gods
  en is slechts vooruitgereisd.
  (Hieronymus)
  Dit melden:
  Adri GEERTS, minister provinciaal,
  De medebroeders van de Vlaamse provincie,
  De fraterniteit van Antwerpen,
  De medebroeders van Pakistan en Congo,
  Pascal Jozef TEUNS, kapucijn (†),
  De kinderen en kleinkinderen
  van wijlen Piet en Helene TEUNS – BAYER,
  De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
  van wijlen Jozef en Antonia VERLEIJE – TEUNS,
  De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
  van wijlen Alfons en Rita TEUNS – KAPITEYN,
  Juul (†) en Cor TEUNS – GRAUMANS,
  kinderen en kleinkinderen,
  Adriaan en Angeline TEUNS – COX,
  kinderen en kleinkinderen,
  Stan TEUNS, kapucijn,

  zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

  De families TEUNS en NUIJTEN.

  De gebedsdienst vieren we in beperkte kring
  in de Kapucijnenkerk op de Ossenmarkt te Antwerpen
  op vrijdag 29 mei 2020 om 9 uur online te volgen via
  www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)
  Aansluitend vieren we in beperkte kring de Verrijzenisliturgie
  in de Kapucijnenkerk te Meersel-Dreef
  op vrijdag 29 mei 2020 om 11 uur online te volgen via
  www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)

  Daarna vertrouwen we hem toe aan moeder aarde op het kerkhof in het Mariapark
  waar hij met zijn medebroeders zal wachten op de wederkomst des Heren.
  Dank aan allen die hem van ganser harte met liefde, zorg en vriendschap omgeven hebben.
  Gedenk hem in uw gebed en vooral bij de viering van de eucharistie.
  DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING

  Correspondentieadres:
  Provincialaat Kapucijnen
  Familie TEUNS
  p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
  Lange Lozanastraat 237 – 2018 Antwerpen
  Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

  P. Kamiel klik erop

Meer materiaal