God is mens geworden

 
 
 

God is mens geworden

Beste vrienden  van onze kapucijnenkerk. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken. Jullie geloof, liefde, hoop en inzet met helpende handen waren voor mij een bron van inspiratie.

Via deze brief ik wil jullie verzekeren over mijn gebeden voor jullie en ik wil ook een gebed voor mij vragen. Elke dag denk ik aan jullie, aan jullie families, dromen en moeilijkheden.

Er is veel te vertellen. De laatste tijd was voor ons allemaal bijzonder moeilijk, de tijd van weggaan of afscheid nemen. Er zijn zo veel mensen die iemand dierbaar hebben verloren. Ik zelf moest ook afscheid nemen van mensen die ik graag zag. Sterven is weggaan. In deze tijd van weggaan denken we aan het verhaal van Degene die komt, zijn naam is Emmanuel, God met zijn volk. Hij is in de stilte van de nacht gekomen, Hij wou niemand wakker maken, niemand verschrikken. Hij kwam zo onverwacht tussen gewone mensen. Hij kwam om ons de ster van hoop laten zien. Hij kwam om ons te zeggen dat we niet alleen zijn, dat God bij ons is.

Kerstmis is het feest bij uitstek. Het Woord is Mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij zijn degenen die dit Licht verder mogen brengen. Beste vrienden, ondanks alles gaan we proberen om samen de mensen van hoop zijn. Voor mij persoonlijk zijn de woorden van Paus Franciscus van de laatste zondag treffend, hij spoort ons aan om niet te klagen en om de oude en christelijke betekenis van de feestdagen te herontdekken. “In deze moeilijke tijd, in plaats van te klagen over wat de pandemie ons belet te doen, laten we iets doen voor degenen die minder hebben: niet het zoveelste geschenk voor onszelf en onze vrienden, maar voor een behoeftige aan wie niemand denkt”, zei hij bij de recitatie van het Angelus.

 

Beste Vrienden van onze kerk, ik wens jullie zalig Kerstmis en gezond Nieuwjaar.

 

Br. Marcin Derdziuk OFM Cap

Rector van de kerk