Internationale Mis

 
 
 

 

Beste vrienden,

Onze fraterniteit ‘Sint-Laurentius van Brindisi’ van de Minderbroeders Kapucijnen in Antwerpen maakt deel uit van een Europees internationaal project van onze Orde.
Met dit project wil onze Orde een nieuwe begeestering geven aan het charisma van de kapucijnen met een specifieke aandacht voor ons gemeenschaps- en gebedsleven, in eenvoud en armoede, waar de arme, uitgestoten en gekwetste mens gedragen wordt in al zijn broosheid.

Onze gemeenschap in Antwerpen bestaat uit zeven broeders en vijf nationaliteiten. De wijze van samenleven als Minderbroeders Kapucijnen kan op zich een sterk getuigenis zijn als wij iedere medebroeder met zijn culturele eigenheid, zien als mens die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft. Tijdens onze wekelijkse internationale eucharistieviering willen wij als fraterniteit een teken van hoop stellen waar ieder mens zich thuis mag voelen met groot respect en gedragen wordt door de christelijke fundamentele boodschap van liefde voor elkaar.
Onze eerste wekelijkse internationale eucharistieviering is nu aanstaande zaterdag 19 juni 2021 om 18u in onze kerk aan de Ossenmarkt 14 – 2000 Antwerpen.

Na de viering is een kleine receptie voorzien voor verdere uitwisseling en kennismaking.
U bent van harte welkom!

br. Luc Vansina, Gardiaan                                         br. Marcin Derdziuk, Rector kerk

Indien u mee wil concelebreren, kan dit. Wij verwachten u dan om 17u30 en vragen om uw albe en groene stola mee te brengen.