Kerstmis bij de kapucijnen “Kom, laat ons getuigen van het Licht”

 
 
 

Welkom in onze kerk
Eucharistievieringen
in onze kerk:
in het nederlands:
24 december-18.00 u
25 december- 8.00 u en 11.00 u
26 december- 7.30 u
in het pools:
24 december-23.00
25-26 december- 9.30
– 12.15
– 17.00
,,Op die dag heeft de Heer zijn barmhartigheid gezonden
en in de nacht zijn lied.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
laten wij juichen en ons erover verheugen.
Want het allerheiligst geliefd kind is ons gegeven
en het is voor ons onderweg geboren
en in een kribbe kreeg het zijn plaats
omdat hij geen plaats had in de herberg.
Glorie aan de Heer God in de hoge
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Laat de hemel zich verblijden en de aarde juichen
laat de zee met al wat erin is op en neer golven,
laat het land en alles wat erop staat zich verheugen.
Zing voor Hem een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde”.