+Kamiel TEUNS minderbroeder kapucijn

 
 
 

 

Beste Mensen

We melden u bij deze het overlijden van onze medebroeder Kamiel Teuns. (afkomstig van Meersel-Dreef) Komende vrijdag om 09.00 uur  in onze kerk op Ossenmarkt 14,  2000 Antwerpen zal gebedsdienst zijn  en om 11.00 uur zal  uitvaart plaatsvinden in onze Dreefse kapucijnenkerk. Omwille van Corona in beperkte kring, maar online te volgen via kanaal , kapucijnen. be  (gebedsdienst uit Antwerpen) en https://www.facebook.com/KapucijnenKlooster/ begrafenis in Meersel, dat overgenomen wordt door dat van de ceremoniedienst (zie overlijdensbericht) Hij zal ook ter aarde besteld worden op ons kerkhof  in
Meersel-Dreef bij de andere overleden medebroeders . Dat broeder Kamiel mag rusten in Gods vrede.

Ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken.
(2 Tim. 1,12)
Wij zijn de Heer dankbaar dat onze geliefde medebroeder en broer
Kamiel TEUNS
minderbroeder kapucijn
bij ons mocht wonen en al de liefde van zijn grote hart schenken.
Hij ontving het leven uit Gods hand te Meerle op 29 maart 1939
als jongste zoon van Adriaan Frans Teuns en Wilhelmina Nuijten.
Hij trad in bij de Vlaamse Kapucijnen op 10 september 1959
en verbond zich op 12 september 1960, bijna 60 jaar geleden,
door geloften tot een evangelisch franciscaans leven.
Hij werd priester gewijd op 9 juli 1966.

Hij overleed in het W.Z.C. Sint-Camillus te Antwerpen op 24 mei 2020
na een lange moedig gedragen ziekte, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

We willen niet treuren dat we hem verloren hebben
maar dankbaar zijn omdat we hem mochten hebben,
ja omdat we hem nu nog bezitten,
want wie terugkeert naar de Heer
blijft in de gemeenschap van de huisgenoten Gods
en is slechts vooruitgereisd.
(Hieronymus)
Dit melden:
Adri GEERTS, minister provinciaal,
De medebroeders van de Vlaamse provincie,
De fraterniteit van Antwerpen,
De medebroeders van Pakistan en Congo,
Pascal Jozef TEUNS, kapucijn (†),
De kinderen en kleinkinderen
van wijlen Piet en Helene TEUNS – BAYER,
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
van wijlen Jozef en Antonia VERLEIJE – TEUNS,
De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
van wijlen Alfons en Rita TEUNS – KAPITEYN,
Juul (†) en Cor TEUNS – GRAUMANS,
kinderen en kleinkinderen,
Adriaan en Angeline TEUNS – COX,
kinderen en kleinkinderen,
Stan TEUNS, kapucijn,

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

De families TEUNS en NUIJTEN.

De gebedsdienst vieren we in beperkte kring
in de Kapucijnenkerk op de Ossenmarkt te Antwerpen
op vrijdag 29 mei 2020 om 9 uur online te volgen via
www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)
Aansluitend vieren we in beperkte kring de Verrijzenisliturgie
in de Kapucijnenkerk te Meersel-Dreef
op vrijdag 29 mei 2020 om 11 uur online te volgen via
www.michaeldeleu.be (Pater Kamiel Teuns)

Daarna vertrouwen we hem toe aan moeder aarde op het kerkhof in het Mariapark
waar hij met zijn medebroeders zal wachten op de wederkomst des Heren.
Dank aan allen die hem van ganser harte met liefde, zorg en vriendschap omgeven hebben.
Gedenk hem in uw gebed en vooral bij de viering van de eucharistie.
DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING

Correspondentieadres:
Provincialaat Kapucijnen
Familie TEUNS
p/a Uitvaartzorg Michael Deleu
Lange Lozanastraat 237 – 2018 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

P. Kamiel klik erop