Event category archives: church-events

 • Beste onze vrienden.

  In onze  kerk zullen daarom de eucharistievieringen niet doorgaan. Ook de aanbidding op vrijdag  gaat niet door. De biecht is ook niet mogelijk. ( in de doodsgevaar wel)

  kerk is wel open, voor persoonlijk gebed, vanaf 7.00 tot 18.30 elke dag

   

  De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

   

  Aan alle gelovigen en medewerkers van het bisdom Antwerpen

  Goede vrienden,

  De verspreiding van het corona-virus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona-virus helpen voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen vanaf het komende weekeinde (14-15 maart). Deze schorsing geldt alvast tot vrijdag 3 april.

  Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers.

  Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in beperkte kring. Dit wil zeggen dat enkel de dichte familie aan de liturgie deelneemt. Voor alle vieringen geldt: uitstellen wat kan. Zeker doopsels kan men uitstellen.

  Waar mogelijk en toegelaten door de burgerlijke overheid, blijven kerken en kapellen open voor persoonlijk gebed en bezinning, ook gedurende de week.

  Voor alle andere pastorale bijeenkomsten (zoals vergaderingen, voordrachten, leesgroepen of catechese) wordt maximale voorzichtigheid gevraagd, overeenkomstig de richtlijnen van de overheid.

  Wat met Palmzondag, de Goede Week en Pasen? We wachten de verdere ontwikkeling van het corona-virus en van de overheidsmaatregelen af. Binnen twee weken volgt een nieuwe mededeling over de Goede Week en de Paastijd. Hetzelfde geldt voor de vieringen van de eerste communie en het vormsel. In afwachting van deze mededeling blijven alle diensten op de agenda staan.

  Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18) of het vicariaat Antwerpen (tel. 0465/03.16.52).

  Ondertussen gaat de veertigdagentijd verder. We roepen de gelovigen op deze periode te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en aandacht voor de medemens. Onderweg naar Pasen kunnen gezinnen of individuele gelovigen zich laten inspireren door de Schriftlezingen of door bezinningsteksten voor de vasten. Via Kerknet, Kerk en Leven, Tertio, de vieringen op radio en tv kan men met de kerkgemeenschap verbonden blijven.

  Vanaf volgende zondag 15 maart zal de bisschop op zondag om 10.00 uur een eucharistie voorgaan in de (lege) kathedraal van Antwerpen. Via internet kan u erbij zijn. Hoe maak je verbinding met deze livestream? Ga op het internet naar www.bisdomantwerpen.be; click daar op ‘Vieren met de bisschop’.

  Oprechte dank aan al wie alles op alles zetten om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en aan al wie besmette personen met de grootste zorg omringen. We leven ook mee met al wie door deze situatie moeilijkheden ondervinden op het werk, in hun gezin of in hun sociaal leven. We hopen en bidden dat deze uitzonderlijke maatregelen niet lang moeten duren.

  Met beste groeten,

  +Johan Bonny
  Bisschop van Antwerpen

 • Erken, christen, uw waardigheid. Val door een slechte levenswijze niet terug in uw vroegere armzaligheid. U bent immers deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Gedenk tot wiens hoofd en lichaam u behoort. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het licht van het rijk Gods. Door het sacrament van het doopsel bent u tempel van de heilige Geest geworden. Wil deze hoge gast niet van u wegjagen door verkeerde daden. Onderwerp u niet opnieuw aan de slavernij van de duivel, want met het bloed van Christus bent u.

  H. Leo de Grote

 • Iedere woensdag van de advent zijn er weer adventsvieringen in de kerk van de Kapucijnen aan de Ossenmarkt. We beginnen met de viering om 18:30, daarna eten we samen boterhammen. Iedereen is van harte welkom!

 •  

  Jongerenwerking YOUFRA Vanaf dat jongeren in de middelbare school zitten en wanneer ze het normale vormseltraject hebben gevolgd (= vormsel op 11-12 jaar) nodigen we hen uit op onze jongerenwerking. Samen willen we zo op weg gaan in het geloof. We gaan uit van een centrale vraag, nl.: hoe kan je vandaag de dag als christen leven?
  Read More

Meer materiaal