Event category archives: church-events

  • Erken, christen, uw waardigheid. Val door een slechte levenswijze niet terug in uw vroegere armzaligheid. U bent immers deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Gedenk tot wiens hoofd en lichaam u behoort. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het licht van het rijk Gods. Door het sacrament van het doopsel bent u tempel van de heilige Geest geworden. Wil deze hoge gast niet van u wegjagen door verkeerde daden. Onderwerp u niet opnieuw aan de slavernij van de duivel, want met het bloed van Christus bent u.

    H. Leo de Grote

  • Iedere woensdag van de advent zijn er weer adventsvieringen in de kerk van de Kapucijnen aan de Ossenmarkt. We beginnen met de viering om 18:30, daarna eten we samen boterhammen. Iedereen is van harte welkom!

  •  

    Jongerenwerking YOUFRA Vanaf dat jongeren in de middelbare school zitten en wanneer ze het normale vormseltraject hebben gevolgd (= vormsel op 11-12 jaar) nodigen we hen uit op onze jongerenwerking. Samen willen we zo op weg gaan in het geloof. We gaan uit van een centrale vraag, nl.: hoe kan je vandaag de dag als christen leven?
    Read More