Author archives: Patryk

 • Dagen 09.00u.-10.30u. 16.00u.-17.30u.
  Mandag Br. Benoît Br. Benoît
  Dinsdag Br. Marcin Br. Marcin
  Woensdag br. Marcin ————
  Donderdag Br. Benoît Br. Benoît
  Vrijdag br. Marcin Br. Benoît
  Zaterdag ———— ————
  Zondag en feestdagen Tijdens de Missen in het Pools (9.00, 12.30 en 17.00)
 • Weekdagen:  7.30u, op dinsdag ook om 15.00u
  Zaterdagavond:  18.00u
  Zondag:  8.00u,  en in het Pools: 09.00u, 12.30u, 17.00u ,
  in het Urudu de twede zondag van de maand om 14.00u.

   

 • Beste surfer, op vraag van Antwerps minderbroeder kapucijn Marcin Derdziuk schrijf ik voor u dit artikel. Een terugblik op de fietstocht die hij, zestien jonge mensen en ik in de zomer van 2014 ondernamen. Ik start vertrouwd … bij het begin.

  Het begon voor mij op een chaotische receptie die plaatsvond op een late winteravond in het Atheneum van Antwerpen. Uit het niets reikte broeder Marcin mij plots de hand. Hij sprak mij over het plan waaraan hij meewerkte. Een plan
  om te fietsen van ’t stad naar Assisi en Rome. Het plan bleef voor mij het eerste ogenblik eerlijk gezegd nogal duister, maar de broeder lichtte de plannen toe en zo begon het te kriebelen bij mij.

  Een volgende dag sprak ik de broeder in zijn klooster aan de Ossenmarkt. Daar maakte hij een duidelijke scheiding tussen mijn wildste ideeën en het concrete plan. En zo gebeurde het. Elke volgende dag dat ik naar het klooster ging werd het plan concreter. Ik leerde welke wegen we gingen nemen, wat we op reis bij ons gingen hebben en vooral: met wie ik de tocht gingen maken.

  Omdat mijn tochtgenoten belangrijke makers zijn van mijn reisverhaal, ga ik de terugblik op de eigenlijke reis opdragen aan hen. Ik ga u vertellen waarom ik zo dankbaar ben dat zij mijn tochtgenoten waren. Of ik ga dat toch pogen, want er zijn geen woorden om volledig te vertellen wat ik echt wens te zeggen.

  Allereerst gaven mijn tochtgenoten meer dan het beste van zichzelf. Piotr bijvoorbeeld, hij gidste ons als de beste door ons thuisland, regenachtig Frankrijk, bergachtig Zwitserland en zonnig Italië tot in Vaticaanstad. Adam bracht ons met het busje steeds drinken en versnaperingen. En Dominik … hij zorgde als de beste voor fietsreparaties. Toen mijn ketting brak, het ******* moment van mijn reis, maakte hij meteen de handen vuil om ze snel en goed te maken. Dankzij ieders hulp bereikte onze fietstocht de eindbestemming Rome.

  Het was niet zomaar een fietstocht. Gesterkt met de pelgrimszegen namen we de tijd om te bidden voor onze intenties. Aartsengel Gabriël kwam niet naar beneden om duidelijk antwoord te geven, maar de stevige vragen van onder meer Michael, Oscar en Patrick beschermden ons tegen een inhoudsloze reis. Net als de prachtige
  vieringen. Samen vierden we de eucharistie in de Antwerpse Sint-Franciscuskerk, in mooie abdijkerken, op een campingparking, in parochiezalen, in de frisse Alpenlucht, in Assisi, in de Sint-Pietersbasiliek, … Als je samen op weg bent spreekt het Woord van God levendig. Of de woorden nu in het Frans, Italiaans, Pools of Nederlands uitgesproken werden, ze gaven kracht om samen verder te fietsen naar Rome.

  Dat de vieringen aanspraken kwam zeker ook door de schone muziek en zang van Anna en Koen. Hun muziek en zang brachten leven in kerken, slaapzalen, keukens,… Niet enkel de muziek en de fiets staken grenzen over. Ook mijn beperkte culinaire kennis. Mijn kennismaking met de Italiaanse, Franse en Poolse keuken was zeer geslaagd. Een dankjewel aan onder meer Anna, Bascha, Dorotha, Goscha, Kamila en Marius! Mijn lef stak ook grenzen over. De duik in het ijskoude Italiaans-Zwitserse meer van Grand Saint-Bernard was grensverleggend, maar een foto nemen van David op z’n Davids in het Vaticaans Museum was echt wel grensoverschrijdend gedrag. Het reisverhaal eindigt hier hoewel het nog onaf is. Zo moet ik Paul nog danken voor alles. Voor hem en iedereen ga ik eindigen met één korte zin: dziękuję, bardzo dobry.

  Tom Sips
  Antwerpen, 10 september 2014

 • Toen in oktober 1585 de kapucijnen naar de Nederlanden kwamen, vestigden zij zich eerst op de Paardemarkt te Antwerpen. Hun voornaamste apostolaat was toen het bestrijden van het protestantisme. Hiervoor predikten zij op markten en pleinen. In de tweede helft van de 17de eeuw werd het klooster vergroot, zodat het 65 “cellen” en 18 ziekenkamertjes telde. Op het einde van de 18de eeuw werden de religieuzen door de Franse omwentelaars verdreven. Daarna werd de kloosterkerk een parochiekerk. In 1906 werd plechtig de eerste steen van de huidige Sint-Antoniuskerk gelegd. Enkele ruimten uit vroegere tijden zijn hierbij bewaard gebleven, o.m. de sacristie.

  In 1856 kwamen de kapucijnen terug naar Antwerpen.

  Na moeizame onderhandelingen kochten zij het gewezen klooster der Oostmallen, kanunnikessen van Sint-Augustinus. Het was gelegen aan de Korte Winkelstraat, een smalle doorgang tussen de Vesten en de Ossenmarkt. Het kerkje was intussen een pakhuis geworden, met enkele verdiepingen. Het klooster was naast de kerk. De inrijpoort gaf toegang tot een bleekplaats, een deel van de huidige tuin. Wegens huurovereen- komsten was het complex nog niet direct vrij. tot mei 1897 woonden daarom de kapucijnen in twee huurhuizen op de aanpalende Ossenmarkt. Intussen was het kerkje hersteld en werd het op 21 november 1856 opnieuw geopend voor de eredienst. Voor de bouw van het nieuwe klooster werd het tien jaar wachten. Midden september 1866 werd de eerste steen gelegd. Op 24 oktober 1867 konden de kapucijnen er hun intrek nemen.

  Tijdens de volgende jaren werden talrijke verbouwingen uitgevoerd. Op de eerste plaats voor de bewoners.

  Zo werden in 1907 de kamers en de ramen vergroot.

  In 1929 werd aan het klooster een tweede verdieping toegevoegd, ten dienste van het provinciaal bestuur.

  Dit bestuur zal in 1955 verhuizen naar een heel nieuw gebouw aan de Ossenmarkt.

  In deze jaren telde de fraterniteit ongeveer 25 religieuzen. Zij maakten zich op vele gebieden, pastoraal en sociaal, verdienstelijk.

  Ook de kerk werd intussen uitgebreid. Na enkele schuchtere pogingen werd ze in 1892 definiteif vergroot en verhoogd. Met de steun van milde weldoeners werden ook de meubilering en de altaren vernieuwd.

  De “paterskerk” werd een druk bezochte bidplaats, zowel voor de Antwerpenaars als voor de mensen uit de Kempen. Op de eerste plaats voor het biechten. Ook de Antoniusverering kende een hoge bloei. In 1929 telde de Antoniusbond 5.500 leden. Jaarlijks trokken grote groepen met speciale trams op bedevaart naar Meersel-Dreef en Herentals. De dertien dinsdagen voor het patroonsfeest op 13 juni zorgden telkens voor een bomvolle kerk. De muren van de Antoniuskapel zijn tot vandaag bekleed met dankbetuigingen. Een sociale dimensie van deze verering was het Antoniusbrood: mensen gaven brood of geld voor de armen. Zo werden in 1936 aan de kloosterdeur 22.000 broden uitgereikt.

  Dit gebruik bestaat tot heden, maar wel in mindere mate. Ook het kerkgebeuren is vandaag minder druk geworden.

  Met vieringen op de weekdagen ’s morgens, én tijdens het week-end. De kerk blijft elke dag open voor biechtgelegenheid, of voor een moment van bezinning en gebed.

  De laatste, grote verandering gebeurde in de jaren

  1984-1985. Het aantal roepingen was drastisch teruggevallen; onze kloosters waren te groot geworden. De fraterniteit kreeg na enkele aanpassingen een nieuwe leefruimte. Het eigenlijke klooster werd overgedragen aan Pax Christi, aan de Bouworde, aan het buurtwerk Kauwenberg.

 • Onze landelijke Youfragroepen uit Heuvelland, Antwerpen, Brussel horen bij een groter geheel.  Het is sedert eeuwen een internationale franciscaanse jongerenbeweging.  Youfra: Young Franciscans…
  In augustus 2014 gingen Elias Feys, Rene Decrock en de gardiaan van Antwerpen nl.: Kenny Brack in op de uitnodiging van de internationale youfraleiding om deel te nemen aan de internationale bijeenkomst in Kroatië.  Kort gezegd was het een verrijkende ontmoeting en dit op verscheidene vlakken.  Het ontmoeten van leeftijdsgenoten waarvan je weet dat ze ook gegrepen zijn door Franciscus en te horen hoe zij dat dan in hun land beleven, was voor onze jonge mensen heel leerrijk.
  Er ging qua programmatie nogal wat tijd in het overleg omtrent het ontwerpen van een gezamenlijk ritueel, wanneer bijvoorbeeld iemand een engagement uitspreekt binnen de Youfra.  Of wanneer je lid kan worden van de OFS en tegelijk de activiteiten van Youfra blijven volgen.  Algemeen was het ontmoeten, het samen vieren, tafelen doordrongen van een Franciscaanse sfeer.  En dit kan je pas uitleggen als er midden in zit.  We hadden spijt wanneer we terug op het vliegtuig zaten richting Zaventem.
  Kenny Brack

 • How To Prepare Yourself For College Math

  First let me explain, I’m calling this injury is a “colander list,” rather than “bucket list,” because a lot of of the roles Let me name enjoy fallen all through the holes, for the heck of it. Some, for example the ever-necessary spaghetti noodles in a position stay located in. Let’s drop this idiotic metaphor and move on, okay?

  The TC39C model the particular graphical interface like other electronic devices do. It uses 1 of the finest interfaces these days recognized with the XrossMediaBar. With this, customers are able to scroll any functions with just a mobile. In addition, this technologies won’t provide you with any program instability or be. The unit also has a parental lock and program index table.

  Capricorn being an earth sign, these people need to maintain constant touch with the surface. Activities like hiking, rockclimbing, golf would suit them very good. However they should be going after some stretching and weight lifting exercises especially now and then, to help you keep their bodies strong and agile.

  Woody Allen’s latest film is an exciting, hilarious and smart romantic comedy. If you have not seen it yet, avoid reading reviews because may well give away all the surprises. The cast includes Owen Wilson, Rachael McAdams, Adrian Brodey, Michael Sheen and Kathy Bates, each and every who give marvelous events. What I can tell without spoiling too much is that English majors and American Literature fans will possess a blast watching this television.

  Resistance reaches the other end of the continuum, a number of critics attest that Melville in not a chance advocated acceptance to such brutal authority, but by means of subtlety was attempting to convey the stark opposite-resistance to unjust laws and practices, or rebelliousness generally speaking. Raymond cheap custom essay papers pay to write paper custom college papers for sale S. Malbone’s short article lists several authors of critical essays who insist that resistance is indeed what Melville was advocating: Schiffman (1950), Campbell (1951), Casper (1952), Zink (1952), Whithim (1959), and Bowen (1960). May be to Schiffman’s article (which declares the resistance and irony inside of Billy Budd was Melville’s true message) that this essay now turns.

  Now many that we were able to have determined how many cars there are in lot 2 only by knowing our total as well as the many were in lot 1. We can do this with multiplication and subtraction as well, in merely the same manner by which.

  Get your body moving. Helps make has demonstrated effective in calming your brain and body of a human. Among the most recommended forms of exercise for with anxiety problem are tai chi, yoga, Aerobics, running, and weight training. Exercise can also assist divert your focus incorrect anxious sensations.

  Writers of the particular era influenced us greatly, didn’t chances are they? There wasn’t the fierce competition for about a person’s attention that exists today. No internet, television was still to acquired it’s particular. Books and movies were our ticket to something larger than life. How many writers have you favor?

  Decision dated how and start to give somebody the actual of a b – on tests, consistently, is top priority if you leaving to finish with the intention of group. I realize with the intention of is a thumbs down brainer, but i back you’ve got an interest to be able to in fact make certain of it. That carry some fat if you need to pass, Spanish, French, algebra, American History otherwise Statistics, the ideology are just as.

  He plays guitar within a band, though they don’t own a name yet. [ Searching for a singer] Jason pulls up a amount his original songs in regards to the iphone that i can see. He said the band has played at McKenzie Park, downtown Panama Urban. That’s where musicians and locals go to play music and for you to other bands for free.

  If consider these tips you needs to have an easy time using the test. One final idea you want to do is make an plan of action beforehand work out how much time before the test and set certain things to study for at specific times making guaranteed to cover much better common questions first.

Meer materiaal