Zalig Nieuwjaar

 
 
 

De Broeders Kapucijnen wensen U een Zalig en Gelukkig Nieuw Jaar 2017

De Heer zegen u en Hij behoede U.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichtten
en zij u genadig.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer verheffe zijn aangezicht over uw leven
en geve u vrede.