“De Zeven Laatste Woorden”

 
 
 

ANTWERPEN. Na de succesvolle Stabat Mater concerten van de voorbije jaren toert La Chapelle Sauvage de komende passieperiode weerom langs Vlaanderens wegen met verfijnd en aandoenlijk passie-repertoire. Dit jaar staan “De Zeven Laatste Woorden” van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn op het programma. Haydn concipieerde dit werk als een volwaardige vastenmeditatie en geeft de luisteraar een kijk op zijn persoonlijke relatie met de lijdende Christus. Het werk begint met een ouverture gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van de Heiland aan het kruis.

De kerk was donker, enkel met kaarslicht om het kruis verlicht, en tussen elke muzikale meditatie las de bisschop telkens één van de zeven laatste woorden (“Vader waarom hebt gij mij verlaten”,
“Ik heb dorst”, “Vrouw zie daar uw zoon” etc). Haydn goot elk van deze zeven laatste woorden telkens in een ander muzikaal idee steeds met sonatevorm structuur en met op het einde de fameuze aardbeving “Il terremote”. Dit werk behoort dan ook tot de toppers van de strijkkwartetliteratuur, hèt genre waar Haydn de vader is!
Op woensdag 16 maart 2016 om 20u komt La Chapelle Sauvage met dit repertoire naar de Antwerpse Kapucijnenkerk. Maar niet alleen de musici komen, ook de Antwerpse bisschop
Mgr. Bonny zal aanwezig zijn om deze meesterwerken theologisch toe te lichten en de muzikale meditatie te begeleiden! Op die wijze wordt een klassiek meesterwerk niet alleen op authentieke wijze uitgevoerd, maar ook echt zoals de componist het bedoeld heeft, m.n. de gemoedstoestand,
de verlatenheid maar ook het vertrouwen en de overgave van de lijdende Christus overbrengen
op de luisteraars. Veel ingrediënten dus voor een intens passieconcert waarin u ongetwijfeld de gevoeligste kant van Haydn’s ziel zult ervaren. De opbrengst van dit concert gaat bovendien naar Broederlijk Delen, een internationale caritatieve organistatie die strijd tegen armoede en ongelijkheid. Wat: Haydn,
De Zeven Laatste Woorden
Wanneer:
Woensdag 16 maart 2016 om 20.00 u
Waar:
Kapucijnenkerk, Ossenmarkt, Antwerpen
Tickets:
15€ via 0493 13 83 41 of bij de Minderbroeders Kapucijnen Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen.

La Chapelle Sauvage ontstond onder impuls van de jonge Belgische dirigent Karel De Wilde als een internationaal initiatief van jonge professionele musici komende uit geheel de wereld. Wat hen samenbracht en typeert is een wilde en ontembare muzikale ambitie met een eigentijdse, kritische en reflectieve attitude. Naast een ruim klassiek repertoire wagen ze zich ook graag aan diverse projecten in veelvoud van stijlen. Niettegenstaande hun vaste kern, modificeert hun bezetting zich gedurig naargelang het repertoire, teneinde een evenwichtige balans te bekomen, steeds opzoek als ze zijn naar een creatieve en authentiek-verantwoordde uitvoering, hierbij gebruik makende van de kennis en modernste technieken waarover we heden ten dage beschikken. Momenteel zijn hun musici een combinatie van jonge professionelen die naast ruime activiteiten in de verschillende orkesten van België en Europa ook volop een solocarrière aan het uitbouwen zijn, evenals Masterstudenten uit Koninklijke Conservatoria van over heel de wereld.