Gouden kloosterjubileum van br. Jan De Vleeshouwer ofm-cap.